Zawodowo i prywatnie

Kim jestem zawodowo

Jestem psychotarumatologiem i coachem akredytowanym na poziomie PCC przez ICF (International Coaching Federation międzynarodowa federację coachów. Przestrzegam międzynarodowego kodeksu etycznego, stosuję najwyższe standardy poufności i pracy coachingowej). W pracy wykorzytuję podejście elementy psychologii pozytywnej i podjeścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR) , w 2022 roku ukończyłam I poziom szkolenia terapeutycznego w nurcie TSR.

Jestem certyfikowanym trenerem Metody Points of You®, wykorzystującej fotografię i słowo w prowadzeniu unikatowych procesów rozwojowych dla klientów indywidualnych, specjalistów i organizacji.

Od 9 lat stosuję metody medytacji i kontemplacji w niwelowaniu stresu, rozeznawaniu duchowym i dokonywaniu wyborów. Ukończyłam 5
tygodniowy cykl ćwiczeń w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej. Pracuje w nurcie Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Specjalizuje się w warsztatach szkoleniach z zakresu komunikacji intra- i interpersonalnej, zarządzania
czasem, niwelowania stresu, współpracy i motywacji zespołów.

 

Pracowałam w projektach społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Mam doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

^
w 2023/ 2022/ 2021

uzyskałam tytuł magistra PSYCHOTRAUMATOLOGII,

ukończyłam I poziom szkolenia z  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

uzyskałam Akredytację PCC™ Proffesional Certified Coach 25/06/2021

^
w 2019

uzyskałam certyfikat trenera biznesu z certyfikacją (ACI- American Certification Institute).

^
w 2019

uzyskałam Akredytację ACC™ Associate Certyfied Coach ICF 21/10/2019)

^
Od 22.08.2019

Prowadzę Firmę Durka Consulting Donata Kobylińska-Durka, zajmującą się coachingiem, szkoleniami i wsparciem osób doświadczajacych rówżnego rodzaju kryzysów. 
Przeprowadziłam ponad 2500 godzin szkoleń, sesji indywidualnych i grupowych .
(Dane z 08/12/2023r).

^
Od 2018 roku

pracuję w oparciu o metody coachingowe.

^
W latach 2017-2019

pracowałam jako mobilny doradca biznesu w projekcie Warmińsko-Mazurski Fundusz Usług Rozwojowych. Diagnozowałam sytuację MŚP (mikro małe i średnie przedsiębiorstwa), doradzałam ponad 200 firmom w zakresie pozyskania środków na rozwój (szkolenia i doradztwo).

^
W latach 1999-2017

pracowałam w samorządach na stanowiskach kierowniczych, związanych z rozwojem lokalnym, pozyskiwaniem środków, marketingiem i Public Relations. Odpowiadałam za m.in.: za współpracę z biznesem, organizacjami pozarządowymi, mediami.

^

Jestem magistrem wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Ukończyłam kierunek: Zarządzanie i Marketing, ze specjalizacją Zarządzanie miastem i środowiskiem.

Kim jestem prywatnie?

Kobietą “w drodze”, która co dnia odkrywa nowe i krok po kroku podąża swoją drogą do siebie.

Od 27 żoną jednego męża i zasmakowałm “różnych kolorów długodystansowej relacji”. Mam dwóch synów, którzy uczą mnie cierpliwości, pokory i nowych perspektyw spoglądania na życie.

Kocham ludzi, przyrodę, harmonię i projekty, które rozwijają wszystkich interesariuszy. Wierzę, że każdy człowiek jest wyjątkowy i że ma wszystko, co jest mu potrzebne, by być szczęśliwym.

Uwielbiam sport  ponad 30  lat z radością ternuję ciało, od kilkunastu lat postanowiłam ternować także duszę, kontemplując i medytując w duchu chrześcijańskim, lubię śpiew i wdzięcznością go uprawiam śpiewając w chórze.