Coaching – co to takiego?

Cytując sir John Whitmore’a, jednego z twórców coachingu:

„Coaching to uwolnienie potencjału konkretnej osoby i maksymalizacja jej własnej wydajności… pomaganie jej w nauce, a nie nauczanie.”

John Whitmore „Performance coaching”

Z kolei International Coaching Federation, międzynarodowa organizacja zrzeszająca coachów z całego świata definiuje coaching jako:

„Towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.”

Coaching jest PROCESEM, w wyniku którego KLIENT (tak nazywamy osobę coachowaną, inaczej – „coachee”) OSIĄGA SWÓJ ZAMIERZONY CEL.

„Co robi” coaching?

 •  inspiruje i pomaga budować wartościowe postawy, rozwijać nowe sposoby zachowań, osiągać zamierzone cele i rezultaty,
 •  sprawia, że lepiej wykorzystujemy nasze umiejętności i naturalne zdolności, stajemy się bardziej kreatywni i zyskujemy większą motywację do działania.

Na czym się skupia?

Coaching inspiruje nowe sposoby myślenia i nowe sposoby podejścia do wyzwań, z jakimi możemy się mierzyć. Skuteczny coaching jest w stanie wydobyć nasze unikalne mocne strony, umiejętności i mądrość płynąca z osobistego doświadczenia.
Coaching tworzy odpowiedzialność za postęp i realizację celów, unika porad i diagnozowania.

Coaching skupia się na rozwiązaniach i rezultatach.
Podczas gdy myślenie o problemach koncentruje się na negatywach, na tym, co jest nie tak, myślenie o rezultatach wymaga od nas zdystansowania się i koncentruje nas na dążeniu do tego czego chcemy i pragniemy, zamiast skupiania się na tym, czego chcemy uniknąć.

Skąd czerpie?

Termin „coaching” obejmuje wiele podejść, które pomagają przeprowadzić człowieka przez zmiany. Wszystkie podejścia mają na celu identyfikację naszych blokad, ograniczeń i zmianę niekorzystnych przekonań i zachowań.
„Coaching czerpie z niektórych podstawowych przesłanek psychologii humanistycznej i pozytywnej, począwszy od założenia opartego nie na chorobie a na dobrostanie człowieka oraz na chęci nie tylko leczenia ale też dążenia do transformacji. Coaching opiera się na koncepcji rozwoju osoby, na idei cyklicznego związku między poznaniem a zachowaniem. Coaching czerpie z badań prowadzonych w psychologii, neurobiologii i innych powiązanych dziedzinach.” *
*Kompendium wiedzy coacha od teorii do praktyki” Leni Wildflower, Diane Brennan, Co &Me Publishing W-wa 2018

Co robię jako coach?

Jako coach podczas sesji przyjmuję „ profesjonalną postawę” , na którą składają się umiejętność słuchania, uważność i akceptacja, słucham, pytam, koncentruje się na Tobie i Twoich potrzebach, towarzyszę w Twojej drodze do celu.

Jako coach:

 •  wspieram Twój osobisty i zawodowy rozwój oparty na zainicjowanej przez Ciebie zmianie, w dążeniu do konkretnych, możliwych do realizacji rezultatów,
 • skupiam się na naszej umowie, która określa Twoje cele i wyzwania, z którymi się mierzysz,
 • stosuje mocne pytania, abyś poszerzył swój punkt widzenia i zyskał nową wiedzę
 • zachęcam do działania, wspieram zmiany oraz ułatwiam Ci osobistą naukę i rozwój
 • skupiam się na analizie języka, jakiego używasz, aby:
  • słyszeć i reagować na strukturę komunikatu, w której obiektywne informacje mogą być ukryte,
  • określić zniekształcenia, bariery językowe, pominięcia i uogólnienia uniemożliwiające uczenie się,
  • pomóc Ci wyjaśnić wyniki, cele, sytuacje konfliktowe lub ograniczenia percepcji.

Co jest moim celem, jako Twojego coacha?

Moim celem jest nawiązanie relacji z Tobą, opartej na wzajemnym zaufaniu, poufności, prawdziwych i uczciwych informacjach i informacjach zwrotnych, relacji, w której jako mój klient poczujesz otwartość i komfort, aby podzielić się swoją osobistą historią, przemyśleniami lub uczuciami.
Coaching jest wyjątkowy, ponieważ jako coach jestem po to, aby pomóc Ci osiągnąć to, czego chcesz i co definiujesz.

Jako coach zapewniam Ci wsparcie, informacje zwrotne i nowe umiejętności, które poprowadzą Cię do Twoich celów. W trakcie sesji, zadaje pytania, które stymulują rozmowę i myślenie oraz pomagają Ci spojrzeć na sprawy z innego punktu widzenia. Mogę też dać Ci sugestie lub prośby, a Ty masz prawo powiedzieć „nie”. Jako mój klient (coachee) zawsze kontrolujesz proces i jesteś jego głównym uczestnikiem.